Keizersgracht 569-573

<- 565-567 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 573-575 ->

Keizersgracht 569 - 573, foto uit 1890

Keizersgracht 569 - 573, rechts is 569, witte ondergevel 571 en de poort is nummer 573, foto uit 1890

Keizersgracht 569, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 571

Gebouwd             1670
Architect                -
Opdrachtgever    Weduwe Jan van Alteren, Heer van Jaarsveld
Afgebroken         1889
1853 : X 637  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 57 4059  (verpondingsnummer)
1796 : 57 98    (kleinnummer)
1732 : 57 3860  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1072  (kadaster oud)

Bouwjaar

1670

1894

1912

1914

1923 samenvoeging, zie tab Keizersgracht 569 - 571

Architect

1894 Karel Muller

1923 H.C. Berchtenbreiter (5)

Opdrachtgever

1670 wed. Jan van Alteren, Heer van Jaarsveld

1812-1816 Fam Andriessen, met Jurriaan Andriessen en Christiaan Adriessen 

1894 J.A.C. van Leeuwen

1923 firma Pöhl en Gutmann

Naam / gevelsteen

1894 Het Willem’s of Koningin Wilhelmina’s Huis

Bijzonderheden

1670 met 565 – 569 en 573 (en Herengracht 468 – 470) alle onder één dak. Woonhuis 5,45 m. breed. Rechte kroonlijst. Zes dakvensters. Voor elk woonhuis stoep met onderingang.

565 stalgebouw met bergzolders.

1894 verbouwd, nieuwbouw als kantoorgebouw 

1912 veranderd

1914 van nieuwe gevel voorzien.

1923 verenigd met 571. Quasi Gotische gevel. Zie verder 569-571

Bewoners / eigenaren o.a.

tot ± 1750 fam. van Gheel

1895 H. van Leeuwen & Co, Amsterdam-Deli-Compagnie

1911-1913 Export Maatschappij, voorheen B. van Leeuwen & Co

1894 Spaar- en Credietbanken.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.