Keizersgracht 569-573

<- 565-567 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 573-575 ->

Keizersgracht 569 - 573, foto uit 1890

Keizersgracht 569 - 573, rechts is 569, witte ondergevel 571 en de poort is nummer 573, foto uit 1890

Keizersgracht 569, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 569

Gebouwd               1670
Architect                  -
Opdrachtgever      Daniel van Gheel, Heer van Spanbroek
Afgebroken           1924
1853 : X 638  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 57 4058  (verpondingsnummer)
1796 : 57 99    (kleinnummer)
1732 : 57 3859  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1073  (kadaster oud)

Bouwjaar

1670

1894 

1912

1914

1923 samenvoeging, zie tab Keizersgracht 569 - 571

Architect

1894 Karel Muller

Opdrachtgever

1670 wed. Jan van Alteren, Heer van Jaarsveld

1894 J.A.C. van Leeuwen

1923 firma Proehl en Gutmann

Naam / gevelsteen

1904-1914 Koningin Wilhelmina tehuis

Bijzonderheden

1670 met 565 – 567 en 571 - 573 (en Herengracht 468 – 470) alle onder één dak. Woonhuis 5,55 m. breed. Rechte kroonlijst. Zes dakvensters. Voor elk woonhuis stoep met onderingang.

1894 verbouwd.

1912 veranderd

1914 van nieuwe gevel voorzien. 

1923 verenigd met 571. Quasi Gotische gevel. Zie verder 569-571

Bewoners / eigenaren o.a.

tot ± 1750 fam. van Gheel

1894 Spaar- en Credietbanken.

1892-1900  Mr. G. J. Schölvinck

1903-1914  Koningin Wilhelmina tehuis, onderdeel van "De vereeniging ter Behartiging der Belangen van Jonge Meisjes. Afdeeling Amsterdam"

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.