Keizersgracht 569-573

<- 565-567 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 573-575 ->

Keizersgracht 569 - 573, foto uit 1890

Keizersgracht 569 - 573, rechts is 569, witte ondergevel 571 en de poort is nummer 573, foto uit 1890

Keizersgracht 569, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 573

Gebouwd             1670
Architect                -
Opdrachtgever    Weduwe Jan van Alteren, Heer van Jaarsveld
Afgebroken         1889
1853 : CC 706   (huisnummer 1853-1875)
1808 : 56 3300  (verpondingsnummer)
1796 : 56 663    (kleinnummer)
1732 : 56 3175  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1747  (kadaster oud)

Een grote foto uit de collectie van de Stichting Backer, in bruikleen bij het Amsterdams Museum. De foto is van voor 1900 en heeft 567 een ingang via het souterrain, tegenwoordig heeft het weer een stoep, zoals het rond 1770 ook het geval was. En van 569 tot 573 staat nog de 17e eeuwse bebouwing.

Keizersgracht 565-573 Buitenzijde Backer

Keizersgracht 565-573, van voor 1894, foto Stichting Backer

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.