Keizersgracht 569-573

<- 565-567 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 573-575 ->

Keizersgracht 569 - 573, foto uit 1890

Keizersgracht 569 - 573, rechts is 569, witte ondergevel 571 en de poort is nummer 573, foto uit 1890

Keizersgracht 569, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 573

Gebouwd             1670
Architect                -
Opdrachtgever    Weduwe Jan van Alteren, Heer van Jaarsveld
Afgebroken         1889
1853 : CC 706   (huisnummer 1853-1875)
1808 : 56 3300  (verpondingsnummer)
1796 : 56 663    (kleinnummer)
1732 : 56 3175  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1747  (kadaster oud)

Bouwjaar

1673 (1)

1851 (2)

1889 (3)

Architect

1889 H. Moeton (3)

Opdrachtgever

1673 Hendrik Cromhout (1)

1889 Douairière Backer – de Wildt (3)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1673 wagenhuis of stalgebouw met pakzolders 3,85 m. breed. Voor Herengracht 480. (1)

1851 gevoegd bij 575 en voor Herengracht 472 als doorgang naar de tuin (2)

1889 samengebleven met 575 (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1680 (met Herengracht 470) Jacob Jacobsz Hinlopen, burgemeester (1)

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.