Keizersgracht 573-575

<- 569-573 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 577 ->

Keizersgracht 575

Keizersgracht 575

Keizersgracht 575, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 573-575

Gebouwd           1889
Architect            -
Opdrachtgever    Douairière Backer-de Wildt
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1673

1889

1909

 

Architect

1909 Jacques van Straaten

Opdrachtgever

1673 Hendrik Cromhout

1889 Douairi1ere Backer – de Wildt

1909 Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1673 wagenhuis of stalgebouw met pakzolders.

1761 Dubbel koopmanshuis 22,35 m. breed. Getoogde kozijnen. Middenrisaliet. Frontispiece met krans en sierwerk. Middentoegangen kozijn daarboven omlijst. Twee sierballen. Twee brede ingangen rechts en links.

1889 samengevoegd met 573

1910 verbouwd tot kantoor

Bewoners / eigenaren o.a.

1680 (met Herengracht 470) Jacob Jacobsz Hinlopen, burgemeester

1708 mr Georg Clifford, die in 1703 Herengracht 472 had gekocht waar hij eerst gewoond heeft.

1743 Georg Clifford bewoner van 575.

? gevoegd bij 573 en Herengracht 472

1761 Georg Clifford jr (met daarnaaast gelegen stal)

1766 Henry Clifford (broer)

1910 - 1960 Nederlandsch-Indische Escompto-Maatschappij

1915 Maintz & Co - ANIEM
...-... ABN-AMRO

 

Rijksmonument

nr. : 518346

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.