Keizersgracht 569-573

<- 565-567 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 573-575 ->

Keizersgracht 569 - 573, foto uit 1890

Keizersgracht 569 - 573, rechts is 569, witte ondergevel 571 en de poort is nummer 573, foto uit 1890

Keizersgracht 569, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 571

Gebouwd             1670
Architect                -
Opdrachtgever    Weduwe Jan van Alteren, Heer van Jaarsveld
Afgebroken         1889
1853 : X 637  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 57 4059  (verpondingsnummer)
1796 : 57 98    (kleinnummer)
1732 : 57 3860  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1072  (kadaster oud)

Nr 571 heeft op deze afbeelding van Caspar Philips ook nr 573, dat is de ingang voor de koetsen. Dit nummer is bij de nieuwbouw in 1894 vervallen

Dit stuk is een onderdeel van een groep van drie woonhuizen en twee stalgebouwen die omstreeks 1670 zijn gebouwd als koetshuis en stalruimte voor de beide daarachter liggende huizen, Herengracht 468 en 470. Ze zijn alle onder één dak, met een rechte kroonlijst, zes dakvensters en voor elk woonhuis een stoep met onderingang. De huizen 569 - 571 zijn voor de weduwe van Jan van Alteren, Heer van Jaarsveld die op Herengracht 470 woont. Het woonhuis is 5,45 m breed.  

In 1894 wordt het oude pand afgebroken en vervangen door een nieuw pand, ontworpen de architect  Karel Joan Muller (1857 - 1942) voor J.A.C. van Leeuwen. Het is bedoeld voor het gebruik als kantoorruimte met een, voor langs de grachten, een afwijkend meer Italiaans ontwerp. Zie de hieronder staande tekeningen. Het loopt aan de achterkant door achter Keizersgracht 569, vandaar dat de achterzijde veel breder is. In 1912 wordt er weer aan verbouwd. Hij heeft ook het naastgelegen pand. 

Keizersgracht 571 plattegrond Kantoor 2 SAA

Plattegrond van het kantoor, Tekening Stadsarchief Amsterdam

Keizersgracht 571 ontwerp kant voorzijde

Ontwerp van het kantoor aan de voorzijde, 1894 door Karel Muller, Stadsarchief Amsterdam

Keizersgracht 571 ontwerp kant achterzijde

Ontwerp van het kantoor achterzijde, vanuit de tuin gezien. tekening Stadsarchief Amsterdam

Een grote foto uit de collectie van de Stichting Backer, in bruikleen bij het Amsterdams Museum. De foto is van voor 1900 en heeft 567 een ingang via het souterrain, tegenwoordig heeft het weer een stoep, zoals het rond 1770 ook het geval was. En van 569 tot 573 staat nog de 17e eeuwse bebouwing.

Keizersgracht 565-573 Buitenzijde Backer

Keizersgracht 565-573, van voor 1894, foto Stichting Backer

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.