Herengracht 295 Telefooncentrale

<- 291 Herengracht            Panorama           Herengracht 303 ->

Herengracht 293,  tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 293 oude pand 293 SAA

Herengracht 293

Herengracht 293 oud


Gebouwd             1715
Architect            -
Opdrachtgever    Dionis van Vlierden
Afgebroken        1917
1853 : KK 148  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 29 5070  (verpondingsnummer)

1796 : 29 166    (kleinnummer)

1732 : 29 5014  (verpondingsnummer)

Kadast: F 204  (kadaster oud)

 

 

Hier stond in 1648 een huis (en één daarachter), dat Adam Dirckz Gudde naliet, daar 't Roode Hart uitstak.

Het werd door Evert Mattheus Bas gekcoht en later aangeduid met Zeeland in de gevel.

 

In 1715 werd het eigendom van Dionis van Vlierden die het liet vernieuwen zoals de afbeelding weergeeft.

Een 6,17 m. brede gevel met een rechte kroonlijst met vier consoles met tussenlichten met daarboven een balustrade met in het midden een wapen van Van Vlierden met ter weerszijden THUYS-TR BOEDE.

Stoep met onderingang.

 

In 1918 werd het met de zeven volgende percelen afgebroken voor de bouw van de Gemeentetelefoon - Centrum, later Plaatselijke Telefoondienst. Sedert 1920 een nieuwgebouwde dubbele dienstwoning behorende bij deze dienst.

 

 

Herengracht 291-311 oude pand 291 SAA

Herengracht 291-231, voor de afbraak voor de telefooncentrale in 1918. Het eerste huis, 291, is pas in 1920 vervangen. Dit mogelijk door opgelopen schade bij de bouw van de gemeentelijke telefooncentrale. Foto Cornelis G. Leenheer (1869-1942), Stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.