Herengracht 295 Telefooncentrale

<- 291 Herengracht            Panorama           Herengracht 303 ->

Herengracht 299, foto uit 1916 van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Herengracht 299, foto uit 1916 van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Herengracht 299,  tekening Caspar Philips

Herengracht 299, Tekening Caspar Philips

Herengracht 299 oud

Gebouwd             vóór 1660
Architect            -
Opdrachtgever    -
Afgebroken        1906

1853 : KK 145  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 29 5067  (verpondingsnummer)

1796 : 29 163    (kleinnummer)

1732 : 29 5011  (verpondingsnummer)

Kadast: F 201  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

vóór 1660 (1)

1916 (2)

Architect

Opdrachtgever

1916 Gemeentetelefoon-Centrum (2)

Naam / gevelsteen

winkel: De Oude Otter (1)

Bijzonderheden

Bewoners / eigenaren o.a.

vóór 1660. 5,10 m. breed. Fam. Ockhuijsen, fluweelfabriek en winkel. (1)

1865 G.J. Diemont, notaris (1)

1916 afgebroken (2)

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.