Herengracht 295 Telefooncentrale

<- 291 Herengracht            Panorama           Herengracht 303 ->

Herengracht 305,  tekening Caspar Philips

Herengracht 305, Tekening Caspar Philips

Herengracht 305 oud

Gebouwd             ± 1621
Architect            -
Opdrachtgever    Jacob van Campen
Afgebroken        1916

1853 : KK 142  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 29 5064  (verpondingsnummer)

1796 : 29 160    (kleinnummer)

1732 : 29 5007  (verpondingsnummer)

Kadast: F 198  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

± 1621 (1)

1651 (2)

1714 (3)

1916 (4)

Architect

Opdrachtgever

1651 Jacob van Campen (2)

1714 Anth. Bractiarius (3)

1916 Gemeentetelefoon-Centrum (4)

Naam / gevelsteen

1651 Het Moortje (2)

Bijzonderheden

1651 vernieuwd. (2)

1714 woonhuis met onderdoorgang. Halsgevel met vleugelstukken. Fronton. Stoep met onderingang. (3)

1916 afgebroken (4)

Bewoners / eigenaren o.a.

1621 ‘bejaarde dochter’ Lobbrigh Jans (1)

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.