Herengracht 295 Telefooncentrale

<- 291 Herengracht            Panorama           Herengracht 303 ->

Herengracht 295,  tekening Caspar Philips

Herengracht 295, Tekening Caspar Philips

Herengracht 291-311 oude pand 295 SAA

Herengracht 295

Herengracht 295 oud

Gebouwd             ± 1750
Architect            -
Opdrachtgever    Casparis Commelin
Afgebroken        1916      

1853 : KK 147  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 29 5069  (verpondingsnummer)

1796 : 29 165    (kleinnummer)

1732 : 29 5013  (verpondingsnummer)

Kadast: F 203  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

vóór 1650

± 1750

1916 Afbraak

Architect

Opdrachtgever

± 1750 Casparis Commelin 

1918 Gemeentetelefoon-Centrum

Naam / gevelsteen

’t Wapen van Vranckrijk

Bijzonderheden

± 1750 ingezwenkte halsgevel 6,51 m. breed met aanzetstukken. Fronton. Stoep.

1916 afgebroken.

Bewoners / eigenaren o.a.

vóór 1650 mr Paulus Bisschop

1650 Jan Lefebre

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.