Herengracht 295 Telefooncentrale

<- 291 Herengracht            Panorama           Herengracht 303 ->

Herengracht 301, foto uit 1916 van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Herengracht 301, foto uit 1916 van RCE

Herengracht 301,  tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 301 oud

Gebouwd             1655
Architect            -
Opdrachtgever    Jean Boudijn
Afgebroken        1916    

1853 : KK 144  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 29 5066  (verpondingsnummer)

1796 : 29 162    (kleinnummer)

1732 : 29 5010  (verpondingsnummer)

Kadast: F 200  (kadaster oud)

 

Bouwjaar

vóór 1640

± 1655

± 1770

1916

Architect

Opdrachtgever

1655 Jean Boudijn

1916 Gemeentetelefoon-Centrum

Naam / gevelsteen

vóór 1640: De Stad Rijssen

Bijzonderheden

vóór 1640. 6,90 m. breed.

± 1655 naar Vingboons. ‘van bruijne klinkckers als de huijsen van het gasthuijs en het huijs en de koocken met goe glasde Swarte Kamper pannen te decken’. Op hals driehoekig fronton. Schouderstukjes als aanloop naar hals. Twee omlijste ovale lichten. Guirlandes op de borstweringen. Stoep.

± 1770 onderluken verdwenen

1916 afgebroken.

Bewoners / eigenaren o.a.

> vóór 1640 Daniel Janssen Rijssen

1655 Jean Boudijn

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.