Herengracht 295 Telefooncentrale

<- 291 Herengracht            Panorama           Herengracht 303 ->

Herengracht 303, foto uit 1916 van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Herengracht 303, foto uit 1916 van RCE

Herengracht 303,  tekening Caspar Philips

Herengracht 303, Tekening Caspar Philips

Herengracht 303 oud

Gebouwd             1798
Architect            -
Opdrachtgever    -
Afgebroken        1916      
1853 : KK 143  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 29 5065  (verpondingsnummer)

1796 : 29 161    (kleinnummer)

1732 : 29 5008  (verpondingsnummer)

Kadast: F 199  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

vóór 1640 huis (1)

± 1690 bergplaats (1)

1798 (2)

1916 afgebroken

Architect

Opdrachtgever

Naam / gevelsteen

De Ploeg (1)

Bijzonderheden

1798 huis en bergplaats samengevoegd. Nieuwe gevel. Oude top weer toegepast. (2)

1916 afgebroken voor Gemeentetelefoon-Centrum

Bewoners / eigenaren o.a.

1640 Joost Cornelis. Klucht (1)

1722 huis en bergplaats gekocht door Anth. Bractiarius, makelaar (1)

1722 Kantwinkel Sus. Eijbergen (1)

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.