Herengracht 295 Telefooncentrale

<- 291 Herengracht            Panorama           Herengracht 303 ->

Herengracht 297,  tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 293 oude pand 293 SAA

Herengracht 293

Herengracht 297 oud

Gebouwd             ± 1650
Architect            -
Opdrachtgever    Johannes de Bruijn
Afgebroken        1916    

1853 : KK 146  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 29 5068  (verpondingsnummer)

1796 : 29 164    (kleinnummer)

1732 : 29 5012  (verpondingsnummer)

Kadast: F 202  (kadaster oud)

 

Bouwjaar

± 1650

1916

Architect

Opdrachtgever

± 1650 Johannes de Bruijn

1918 Gemeentetelefoon-Centrum

Naam / gevelsteen

± 1650 De Bruijnvis

Bijzonderheden

± 1650 naar Vingboons 5,65 m. breed. Pilastertop met vleugel- en schouderstukken. Driehoekig fronton. Twee omlijste lichten. Gevelsteen. Stoep met onderingang. ? onderluiken verdwenen.

1916 afgebroken.

Bewoners / eigenaren o.a.

1678-1683 Tobias van Domselaar, historicus van Amsterdam

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.