Herengracht 436

<- 438 Herengracht                Panorama                Herengracht 434 ->

Herengracht 436

Herengracht 436

Herengracht 436 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 436

Gebouwd           1672
Architect            -
Opdrachtgever    Diederick de Vlaming van Oudtshoorn
Monument         Rijksmonument

1853 : X 439  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 56 3198  (verpondingsnummer)

1796 : 56 538    (kleinnummer)

1732 : 56 3076  (verpondingsnummer)

Kadast: I 930  (kadaster oud)

Bouwjaar

1671

1710

1928

Architect / Bouwer

1896 Karel Muller [1857 - 1942]https://nl.wikipedia.org/wiki/1942

1928 Gebr. van Gendt A.L.zn

1934 Staal Haalmeyer

1935 Staal Haalmeyer

1937 Staal Haalmeyer

1940 Staal Haalmeyer

1951 F.A. Warners

1952 F.A. Warners / C.B. Posthumus Meyjes jr. [1893-1975]

1986 Buro Advies en Begeleiding Bouwprojecten BABB bv.

1990 P. Bakker - A.Th. Maas

1993 Van Dijl Architecten

1990 Architectenbureau van Veen

Opdrachtgever

1671 Dubbel woonhuis 14,70 m. breed. Diederick de Vlaming van Oudshoorn, Vrijheer van Westerdijkshorn Diederick de Vlaming van Oudshoorn, Vrijheer van Westerdijkshorn (Gron.) (In 1674 aangeslagen voor een vermogen van ƒ 183.000.--)

1710 Wed. van Cornelis Blesen, Cernelia Barchman Wuytiers [1657-1718] 

1896 Pieter Cornelis André de la Porte[1837-1912]

1928 Hollandse Bank voor Zuid-Amerika

1934 Hollandsche Bank-Unie NV (HBU)

1935 Hollandsche Bank-Unie NV (HBU)

1937 Hollandsche Bank-Unie NV (HBU)

1949 Hollandsche Bank-Unie NV (HBU)

1951 Hollandsche Bank-Unie NV (HBU)

1986 Algemene Bank Nederland

1990 Algemene Bank Nederland

1993 ABN-Amro bank

1999 Cartier International B.V.

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

1671 oorspronkelijk met een stal aan de Keizersgracht 479

1710 verfraaid. Rechte kroonlijst, waarop attiek met wapenschild (met’t geslacht Blesen), gedekt door adelaar. Dubbele stoep met onderingang. Omlijste toegang en middenkozijn eerste verdieping. Inwendig: Vestibule met stucwanden, enz.

1896 van binnen verbouwd. Stoep verwijderd, ingang souterrain gemaakt met hardstenen paaltjes met kettingen verbonden.

1928 verenigd met Herengracht 438 en verhoogd

1934 Vereniging met Herengracht 434

1935 Kluis achter Herengracht 434-436 en uitbreiding

1937 Vervangen achterhuis door diepere nieuwbouw, drie etages boven op kluis.

1951-1953 Opnieuw een grondige verbouwing en uitbreiding en het verder samenvoegen Herengracht 434 - 436 - 438. Verhoogde dakopbouw.

1986 Vergroten en verbouwing Herengracht 434 - 440, afsplitsen 442

1990 Achtergevel gewijzigd

1993 Begane grond gewijzigd en een luifel aangebracht

1999 Restauratie gevel en reconstructie stoep

Bewoners / eigenaren o.a.

1709-1718 Cernelia Barchman Wuytiers [1657-1718]

1846-1872 Albrecht Frederik Insinger [1788-1872] en Wilhelmina Jacoba Borski [1800-1894]

1872-1894 weduwe Wilhelmina Jacoba Borski [1800-1894]

1896-1911 Pieter Cornelis André de la Porte en Anna Herberta Mispelblom Beijer[1849-1930]

1928-1992 Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika / Hollands(ch)e Bank-Unie N.V. (HBU)

1992-???? ABN-Amro bank

Rijksmonument

Nr 1847

Gebruik nu

Kantoor

 

Gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, uit het panddossier en 400 jaar Herengracht.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.