Herengracht 436

<- 438 Herengracht                Panorama                Herengracht 434 ->

Herengracht 436

Herengracht 436

Herengracht 436 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 436

Gebouwd           1672
Architect            -
Opdrachtgever    Diederick de Vlaming van Oudtshoorn
Monument         Rijksmonument

1853 : X 439  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 56 3198  (verpondingsnummer)

1796 : 56 538    (kleinnummer)

1732 : 56 3076  (verpondingsnummer)

Kadast: I 930  (kadaster oud)

Eerste huis in 1672

Dit dubbele woonhuis is gebouwd op twee stadserven (37 en 38 – park B) van elk 26 voet breed dat Diederick de Vlaming van Oudtshoorn, vrijheer van Westerdijkshorn [ca. 1620-1681] in 1668 heeft gekocht en nog een erf aan de Keizersgracht . Het huis is in 1672 voltooid voor Diederick, waarbij op het erf aan de Keizersgracht een stalgebouw komt te staan. Diederick is kapitein van de burgerij in 1665 en majoor van de burgerij in 1672 en in 1681 is hij schepen ('wethouder') van Amsterdam. Na de dood van de bouwheer wordt de weduwe Geertruyd Hooft [1633- 1709], dochter van Jacob Willemsz Hooft van Herengracht 248 de eigenares. Zij blijft er ook na haar tweede huwelijk in 1682 met de paardenhandelaar mr. Jacobus Rotgans [1633-1690] wonen.

 

 

Haar erfgenamen verkopen het complex in 1709 aan Cernelia Barchman Wuytiers [1657-1718] weduwe van de katholieke koopman Cornelis Blesen[1640-< 1682], die in het huis 436 gaat wonen na het in 1710 te hebben laten wijzigen. Het simpele attiek wordt vervangen door een opengewerkte natuurstenen met in het midden een alliantiewapen (heraldisch links het wapen Biesen, van haar overleden man). Na de dood van Cernelia  gaat het huis naar haar dochter Johanna Elisabeth Blesen [1680-1738], regentes RK Maagdenhuis, die er woont met haar man Godefridus Franciscus Cromhout [1694- 1764]. Zij hebben geen kinderen waardoor het huis, waarvan de waarde in 1738 op ƒ 64.000 wordt geschat, na haar overlijden overgaat naar de neef, Amoldus Petrus Blesen, die het dan weer aan Cromhout verhuurt. Deze woont er nog in 1757. Na de dood van Arnodus komt het huis aan diens dochter Maria [1728-1790], regentes van het RK jongensweeshuis, sinds 1751 de vrouw van Denys Adriaan Roest van Alkemade [1715-1791], zie Herengracht 156. Zij woonden er ca. 1773-1781.

 

 

Herengracht 436 Hendrik Keun 1774 SK-A-2247

Gezicht op de Herengracht bij de Leidsestraat te Amsterdam. Links het huis met nr. 436, waar een echtpaar, waarschijnlijk Cornelis G.J. van Wijckerslooth en Geertruida Maria Roest van Alkemade-Blesen, op de trap staat. Beneden probeert een parapluverkoper zijn waar te slijten. Schilder Hendrik Keun gemaakt in 1774 Rijksmuseum, Legaat van mevrouw H. Gluysteen-van Ommeren, Amsterdam 1907

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.