Herengracht 438

<- 440 Herengracht                Panorama                Herengracht 436 ->

Herengracht 436

Herengracht 438

Herengracht 438 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 438

Gebouwd           1673
Architect            Onbekend
Opdrachtgever   Guillaume (of Guilliam) Pels
Monument         Rijksmonument
1853 : X 440     (huisnummer 1853-1875)
1808 : 56 3199  (verpondingsnummer)
1796 : 56 539    (kleinnummer)
1732 : 56 3077  (verpondingsnummer)
Kadast: I 931    (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1670

1838

Architect / Bouwer

± 1670 verm. Adr. Dorsman

1921 Gebr. van Gendt A.L.Zn

1928 Gebr. van Gendt A.L.zn

1934 Staal Haalmeyer

1935 Staal Haalmeyer

1937 Staal Haalmeyer

1940 Staal Haalmeyer

1951 F.A. Warners

1952 F.A. Warners / C.B. Posthumus Meyjes jr. [1893-1975]

1955 C.B. Posthumus Meyjes jr. [1893-1975]

1961 J.H. André de la Porte

1986 Buro Advies en Begeleiding Bouwprojecten BABB bv.

1990 P. Bakker - A.Th. Maas

1993 Van Dijl Architecten

1999 Architectenbureau van Veen

Opdrachtgever

± 1670 Fam. Reael-Faes

1838 G. Luden

1921 Hollandse Bank voor Zuid-Amerika

1928 Hollandse Bank voor Zuid-Amerika

1934 Hollandsche Bank-Unie NV (HBU)

1935 Hollandsche Bank-Unie NV (HBU)

1937 Hollandsche Bank-Unie NV (HBU)

1949 Hollandsche Bank-Unie NV (HBU)

1951 Hollandsche Bank-Unie NV (HBU)

1955 Hollandsche Bank-Unie NV (HBU)

1961 Hollandsche Bank-Unie NV (HBU)

1986 Algemene Bank Nederland

1990 Algemene Bank Nederland

1993 ABN-Amro bank

1999 Cartier International B.V.

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

± 1670 woonhuis 11,10 m. breed. Stal en bovenwoning aan Keizersgracht 481. Rechte kroonlijst (bloklijst), waarop balustrade met twee beelden (verdwenen), vazen op hoekpilasters. Wapenschild met twee gekruiste ankers (blazoen Admiraliteit van Amsterdam; thans een blank schild. Stoep met onderingang en omlijste toegang.

± 1689 Andries Pels liet ook hierachter aan Keizersgracht 483-487 vier pakhuizen bouwen.

1838 verbouwd met twee pakhuizen aan de Keizersgracht 485 en ?

1921 ingericht tot kantoor

1928 verenigd met Herengracht 436

1935 Kluis achter Herengracht 434-436 en uitbreiding

1937 Vervangen achterhuis door diepere nieuwbouw, drie etages boven op kluis.

1951-1953 Opnieuw een grondige verbouwing en uitbreiding en het verder samenvoegen Herengracht 434 - 436 - 438. Verhoogde dakopbouw.

1955 Samenvoegen met Herengracht 440

1961 Verbouw tuinhuis en kluizen onder de tuin

1986 Vergroten en verbouwing Herengracht 434 - 440, afsplitsen 442

1990 Achtergevel gewijzigd

1993 Begane grond gewijzigd en een luifel aangebracht

1999 Restauratie gevel, entree terugbrengen in basement

Bewoners / eigenaren o.a.

1689 Andries Pels, rijke koopman.

1921-1933 Hollandse Bank voor Zuid-Amerika

1933-1991 Hollandsche Bank-Unie N.V. (HBU) / Algemene Bank Nederland

1992-???? ABN-Amro Bank

????-

Rijksmonument

Nr 1848

Gebruik nu

Kantoren

 

Gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, uit het panddossier en 400 jaar Herengracht.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.