Herengracht 434

<- 436 Herengracht                Panorama                Herengracht 432 ->

Herengracht 434

Herengracht 434

Herengracht 434 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 434

Gebouwd           1717
Architect             Onbekend
Opdrachtgever    Mattheus Christoffers
Monument         Rijksmonument
1853 : X 438  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 56 3197  (verpondingsnummer)
1796 : 56 537    (kleinnummer)
1732 : 56 3075  (verpondingsnummer)
Kadast: I 929  (kadaster oud)

Bouwjaar

1668

± 1720

1952-1955

Architect / Bouwer

1934 Staal Haalmeyer

1940 Staal Haalmeyer / arch. N.C. de Troye (stoep)

1951 F.A. Warners

1952 F.A. Warners / C.B. Posthumus Meyjes jr. [1893-1975]

1986 Buro Advies en Begeleiding Bouwprojecten BABB bv.

1990 P. Bakker - A.Th. Maas

1999 Architectenbureau van Veen

2000 OIII Architecten

Opdrachtgever

1668 Casper heijtsick

± 1720 Mathijs Christoffers

1934 Hollandse Bank voor Zuid-Amerika

1940 Hollandsche Bank-Unie NV (HBU)

1951 Hollandsche Bank-Unie NV (HBU)

1986 Algemene Bank Nederland

1990 Algemene Bank Nederland

1999 Cartier International B.V.

2000 Cartier International B.V.

Naam / gevelsteen

1668 Het slot Sparenburg

Bijzonderheden

± 1720 woonhuis 5,90 m. breed. Bergstenen gevel met getoogde kroonlijst. Smalle, geblokte hoekpilasters. Gebeeldhouwd toogveld. Stoep met onderingang. Tuiinhuis met borstbeelden.

± 1800 Achterraam met pieken.

1934 Verenigd met Herengracht 346

1940 Wijzigen stoep, verbouwing binnen.

1952-1955 Pand achter de gevel grotendeels vervangen door nieuwbouw en ook verder uitgebouwd.

1986 Vergroten en verbouwing Herengracht 434 - 440, afsplitsen 442

1990 Achtergevel gewijzigd

1999 Herstel kozijnen en ramen

2000 Herinrichting kantoor

Bewoners / eigenaren o.a.

Sedert ± 1850 bijna eeuw: fam. Wendelaar

1933-1992 NV Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika/Hollandsche Bank-Unie NV /Algemene Bank Nederland

1992-???? ABN-Amro Bank

????-???? Cartier International B.V.

Rijksmonument

Nr. : 1846

Gebruik nu

Kantoren

 

Gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, uit het panddossier en 400 jaar Herengracht.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.