Herengracht 436

<- 438 Herengracht                Panorama                Herengracht 434 ->

Herengracht 436

Herengracht 436

Herengracht 436 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 436

Gebouwd           1672
Architect            -
Opdrachtgever    Diederick de Vlaming van Oudtshoorn
Monument         Rijksmonument

1853 : X 439  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 56 3198  (verpondingsnummer)

1796 : 56 538    (kleinnummer)

1732 : 56 3076  (verpondingsnummer)

Kadast: I 930  (kadaster oud)

De La Porte en de handelsfirma Merrem & La Porte

In 1895 komt het complex met de panden aan de Keizersgracht op de veiling en wordt het gekocht voor ƒ 57.500 (of ƒ 115.000,- volgens het Algemeen Handelsblad) voor Pieter Cornelis André de La Porte [1837-1912] die het huis  in hetzelfde jaar laat verbouwen en moderniseren. Onder andere wordt de stoep afgebroken, vermoedelijk omdat die verzakte, en de ingang naar het souterrain verplaatst, maar de gang is gebleven en die loopt dan dood op een raam. Ook de stal en enige belendende panden aan de Keizersgracht 473 tot 479 worden gesloopt en vervangen door een kantoorgebouw Keizersgracht 473 voor de in 1870 opgerichte handelsfirma Merrem & La Porte, getekend door de architect Poggenbeek. Pieter André de la Porte, die in 1874 als weduwnaar van Catharina Wilhelmina Vreede is hertrouwd met Anna Herberta Mispelblom Beyer [1849-1930] heeft in het huis gewoond en verkoopt alleen het huis in 1911 voor ƒ 80.000 aan de notaris Charles Miseroy. Deze betrekt het huis en heeft er ook zijn kantoor, later in compagnieschap met de notaris Th. C.L. Smit.

 

De Hollandsche Bank-Unie NV

Na de dood van Miseroy wordt de Nederlandse Handelmij in 1921 eigenares van het huis voor niet minder dan ƒ 500.000. In 1921-1926 is er de Holland Centraal Amerika Handels Compagnie gevestigd, waarna het pand in 1927 voor ƒ 260.000 gekocht wordt door de NV Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika, die ook op Herengracht 438 gevestigd is. Deze NV laat het huis door het architectenbureau Gebr. van Gendt A.L.zn als kantoor inrichten en -evenals het ernaast gelegen 438- van een nieuwe hoge platte kap met schild aan voorzijde voorzien, zodat het achter de gevel een verdieping hoger wordt. Door afbraak van de scheidingsmuur op de bel-etage samengevoegd met Herengracht 438. Het achterhuis maakt in 1937 plaats voor een betonnen kantoorvleugel naar het ontwerp van het architectenbureau gebroeders Van Gendt A.L.zn. In een later stadium is de aanbouw middels een staalskelet met een verdieping verhoogd. Een houten Engelse spiltrap verbindt de zes bouwlagen met elkaar.

De Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika wijzigt zijn naam in 1933 in Hollandsche Bank-Unie NV (HBU). In de jaren 1951-1952 wordt het huis weer opnieuw ingrijpend verbouwd door vader en zoon Warners. Hierbij wordt het buurhuis, Herengracht 434 geheel afgebroken. In 1967 gaat de HBU een fusie aan met de Algemene Bank Nederland (ABN). In 1992 heeft de HBU het pand verlaten en vertrekt naar Rotterdam, waar het hoofdkantoor al zit.

 

Bronnen o.a. : Vier eeuwen Herengracht. I.H. van Eeghen, G. Roosegaarde Bisschop, H.F. Wijnman; website Amsterdam.nl.

 

 

Herengracht 436, lijst met alliantiewapen en adelaar

Lijst met alliantiewapen en adelaar

Herengracht 436 ondergevel

Ondergevel

Herengracht 436 snijraam

Snijraam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.