Herengracht 436

<- 438 Herengracht                Panorama                Herengracht 434 ->

Herengracht 436

Herengracht 436

Herengracht 436 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 436

Gebouwd           1672
Architect            -
Opdrachtgever    Diederick de Vlaming van Oudtshoorn
Monument         Rijksmonument

1853 : X 439  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 56 3198  (verpondingsnummer)

1796 : 56 538    (kleinnummer)

1732 : 56 3076  (verpondingsnummer)

Kadast: I 930  (kadaster oud)

Tuinhuis Herengracht 434 en 346. 

 

Achter de drie huizen bevindt zich een groot binnenterrein waaronder de bankkluizen zijn aangebracht. Tegen de achtergrens van het binnenterrein van Herengracht 436 staat een tuinhuis waarvan de kern uit 1717 dateert. Oorspronkelijk behoorde het tuinhuis bij het buurpand, Herengracht 434, maar is in 1954 gedemonteerd en op zijn huidige plaats, achter Herengracht 436 herplaatst. Het in zandsteen uitgevoerde middengedeelte heeft de karakteristieke vorm van tuinhuizen uit het eerste kwart van de achttiende eeuw, dat wil zeggen met een naar voren springend middendeel met drie grote schuiframen geflankeerd door pilasters. Bovenop de kroonlijst staan vazen en bustes van de klassieke goden Apollo en Diana.

De zijvleugels zijn echter toevoegingen van de architect Posthumus Meyjes. Hij ontwerpt de zijvleugels in historiserende stijl, zonder te verdoezelen dat het moderne aanbouwen waren. De uitbreiding laat derhalve een interessante symbiose tussen oud en nieuw zien. Omdat de toevoeging van zijvleugels de maatverhoudingen van de achttiende-eeuwse kern aantast, heeft de architect het middengedeelte verhoogd met een schilddak. Naar classicistisch voorschrift zijn de vleugels spiegelbeeldig aan elkaar en worden ze door pilasters in verschillende muurvlakken onderverdeeld. De gladde afwerking van de pilasters contrasteert daarbij met de ruwe structuur van het stucwerk van de muur. Ook de buitenlantaarns en de roedenverdeling van de ramen verwijzen naar het verleden. In de hoeken is in verguld smeedijzer het jaartal 1954 aangebracht. Ondanks de historiserende aanpak zijn de vleugels direct herkenbaar als moderne toevoegingen. De in beton uitgevoerde raamkozijnen en de strakke moderne vormgeving van kapitelen en kroonlijst springen daarbij het meest in het oog.

 

 

Herengracht 434 - 438 tuinhuis tekening 1953 RCE

Herengracht 434 - 438 tuinhuis, tekening van het tuinhuis gemaakt in 1953 collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Herengracht 434-438 tuinhuis BMA SAA

Tuinhuis na de verplaatsing in 1954, met op de achtergrond duidelijk het (voormalige) kantoor van André de la Porte op Keizersgracht 473. Foto Stadsarchief Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.