Keizersgracht 584

Andriessen Jurriaan RP-T-1940-509

Zelfportret Andriessen Jurriaan uit 1799, Rijksmuseum RP-T-1940-509

Jurriaan Andriessen (Amsterdam, 12 juli 1742 - Amsterdam, 31 juli 1819)

 

Keizersgracht 751 (zijn woning)

Herengracht 40 (foto's behangsel)

Herengracht 255 (tekening behangsel)

Herengracht 386  (foto's behangsel)

Herengracht 507-509  (tekeningen behangsels)

Herengracht 520  (tekeningen behangsels)

Herengracht 524  (tekeningen behangsels)

Herengracht 535  (tekeningen behangsels)

Herengracht 572  (tekeningen en foto's behangsels)

Herengracht 593  (tekeningen behangsels)

Herengracht 603  (tekeningen behangsels)

Keizersgracht 187 (tekeningen behangsels, huis is afgebroken)

Keizersgracht 584 (tekeningen ontwerpen, incompleet)

Keizersgracht 293 (tekeningen, ontwerpen, staat nu Keizersgracht 297)

Keizersgracht 704 (foto's behangsels)

 

Andriessen is geboren op Uilenburg in de Batavierstraat. Zijn vader kwam uit Brandenburg en zijn moeder uit Holstein. Hij wordt op 12-jarige leeftijd een leerling van Anthony Elliger en vier jaar later bij Jan Maurits Quinkhard. Hij bezoekt in 1760 de Teeken-Akademie te Amsterdam en wint in 1766  de eerste prijs. In datzelfde jaar wordt Andriessen lid van het Sint-Lucasgilde. Hij krijgt vervolgens van David van Lennep de belangrijke opdracht voor het leveren van behang voor het Huis te Manpad in Heemstede, waar het behangsel nog aanwezig is.

 

Waar woonde hij?

 

Jurriaan Andriessen trouwt in 1770 met Aletta Noordsieck en uit dat huwelijk worden vier kinderen geboren, in 1771 Johannes Christoffel, in 1772 Johanna, Christiaan in 1775 en Dorothea in 1776. Kort na de geboorte van de jongste sterft de oudste, Johannes, en op 27 december wordt hij uit het sterfhuis op de Bloemgracht ten grave gedragen op het Karthuizer Kerkhof. Later verhuist het gezin vader, moeder met Naatje, Chris en Doortje naar het Roeterseiland en daar groeien de kinderen op. Als Dorothea in 1796 met de Doopsgezinde acteur-boekverkoper Coenraad van Hulst in het huwelijk treedt, wonen de Andriessens al aan de Binnen-Amstel, waarschijnlijk op het tegenwoordige nummer 95. Daar vinden we het gezin in 1805, met een huur van ƒ 700,- per jaar. Waarschijnlijk wonen ze daar nog in 1810. In 1812 woont de familie op de Keizersgracht 751 met de schilder De Lelie als buurman op 749. De huur bedaagt daar ƒ 400,- per jaar. In dat huis sterven de ongetrouwde oom Anthony Andriessen in 1813 en de ongetrouwde tante Dorothea Andriessen in 1815. In 1816 verhuist het gezin nogmaals, nu naar Amstel 298, waar de huur ƒ 350,- per jaar is. Daar sterft Jurriaan op 31 juli 1819.

 

Werkzaamheden

Hij werkt samen met Johannes van Dreght en trekt op met Reinier Vinkeles, die ook een portret heeft gemaakt van een tekenende Andriessen. Jurriaan  trouwt in 1770; het echtpaar woont eerst aan de Bloemgracht 97, maar verhuist later naar de Prinsengracht, de Binnen-Amstel en het Roeterseiland. Daar richt hij met Isaac Schmidt een werkplaats op voor geschilderde behangsels, waaraan ook zijn broer Anthony, de rijtuigschilder, meewerkte. Zijn geschilderde behangsels vertonen gewoonlijk arcadische landschappen (=utopisch land vol bloemen, fruit en bossen, helder water, vogelgezang in een eeuwige zomer). Andriessen schildert ook decors voor de schouwburg op de Keizersgracht 384 (1774), en samen met Hermanus Numan maakt hij Italiaanse straattaferelen. In 1799 krijgt hij een attaque en raakt steeds meer verlamd.

 

 

Er zijn meer dan 200 door Andriessen getekende behangselontwerpen bekend. Een groot aantal van zijn voorontwerpen en tekeningen, wordt in het Rijksprentenkabinet bewaard. Jurriaan had tientallen leerlingen en stichtte een tekenacademie met zijn zoon Christiaan, die een vrij uniek getekend dagboek heeft gemaakt dat zich uitstrekt over vier jaar.

Er zijn slechts enkele interieurs met ensembles van Andriessen overgebleven. In Museum Van Loon worden doeken tentoongesteld die oorspronkelijk uit Kasteel Drakensteyn komen. In de tuinkamer van Het Grachtenhuis, Herengracht 386 is een ensemble te zien dat Andriessen in 1776 vervaardigde in opdracht van Gillis Alewijn.

 

Bron: Harmanni, Richard., Jurriaan Andriessen (1742-1819) 'behangselschilder'

            I.H. van Eeghen, groot aantal artikelen over Christiaan Andriessen in: Maandblad Amstelodamum 51 (1964)

 

 

Literatuur: Harmanni, Richard, Jurriaan Andriessen (1742-1819). Een schoon vergezicht. Museum van Loon. Zwolle: Waanders Uitgevers, 2009

Jurriaan Andriessen  1742-1819   by Reinier Vinkeles

Deelnemers van de Tekenacademie boven het Corps de Garde van de Leidsepoort in 1764. Portret van Jurriaan Andriessen door zijn tijdgenoot Reinier Vinkeles (1741-1816). Collectie Stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.