Keizersgracht 187

<- 185 Keizersgracht                 Panorama                  Keizersgracht 189 ->

Keizersgracht 187-187a, Tekening Philips Caspar

Keizersgracht 187-187a, Tekening Philips Caspar

Keizersgracht 187, pand voor de doorbraak van de Raadhuisstraat

Keizersgracht 187, pand voor de doorbraak van de Raadhuisstraat in 1895

Keizersgracht 187 (afgebroken 1896)

Gebouwd           1864
Architect            G.B. Salm
Opdrachtgever    Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid
Afgebroken        1896 (doorbraak Raadhuisstraat)
1853 : LL 222    (huisnummer 1853-1875)
1808 : 41 2235  (verpondingsnummer)
1796 : 41 298    (kleinnummer)
1732 : 41 2228  (verpondingsnummer)
Kadast: E 4610  (kadaster oud) 

Bouwjaar

17de eeuw

± 1715

± 1864

Architect

1864 G.B. Salm

Opdrachtgever

± 1715 Pieter Chr. Beuning

1864 Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid

Naam / gevelsteen

17de eeuw ‘daer de Ro Leeu in de gevel leijt’.

Bijzonderheden

± 1715 koopmanshuis 4,60 m. breed. Halsgevel. Getoogd fronton. Stoep. 

1748

± 1864 187 - 189 tot dubbel kantoor verbouwd met behoud van de salons. Twee verdiepingen. Rechte gootlijst. Kap. Twee dakvensters.

Bewoners / eigenaren o.a.

1753-1777 Jacob de Clercq (eigenaar en deels bewoner)

1777-1801 Jan de Groot (Huurde het al eerder)

1850 J. G. De Groot Jamin Jr.

1880–1892 Burgerziekenhuis 

1898 Afgebroken, de zalen zijn bewaard en tot 1975 opgesteld in het Stedelijk Museum


Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.