Herengracht 507-509

<- 505 Herengracht                  Panorama                Herengracht 513-515 ->

Herengracht 507

Herengracht 507

Herengracht 507, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 507 - 509, voorheen 507 - 507a
Burgemeester Boreel huis" of "Stuart huis"

 

Gebouwd           1676, 1740/1775(voorgevel/achtergevel)
Architect            -
Opdrachtgever    Jan de la Vainqueur
Monument         Rijksmonument

 

1853 : X 398  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 57 4006  (verpondingsnummer)

1796 : 57 62    (kleinnummer)

1732 : 57 3807  (verpondingsnummer)

Kadast: I 890  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1676
± 1740 verbouwing
1790 achtergevel
1885 splitsing 
1942 samenvoegen

Architect

1942 A.A. Kok

Opdrachtgever

± 1676 Jan de la Vainguer, koopman

± 1740 mr Daniel Hooft

1942 N.V. ENCIE (Cementmij)

Naam / gevelsteen

± 1740 In achtergevel het wapen ‘Hooft’.

Bijzonderheden

1696 Huis geplunderd bij het aansprekersoproer

± 1740 dubbel woonhuis 14,85 m. breed. Verbouwd en gemoderniseerd in Lodewijk xv-stijl. Dubbel woonhuis. Bergstenen gevel met rechte kroonlijst. Korinthische pilasters, opgaande van plint tot kroonlijst. Driehoekig fronton waarin vensteromlijsting. Ingangstravee met venster in gebeeldhouwde omlijsting, onder vensters: festoenen. Dubbele stoep met onderingang. Bodes met gesmeed hek. Inwendig: vestibule enz.

1790 Achtergevel naar huidige vorm, met hoge en smalle dwarsvleugels

1885 gesplitst nrs 507 en 507a. 

1936-1940 Restauratie

Bewoners / eigenaren o.a.

1691-1697 Burgemeester mr.Jacob Boreel[1630-1797] (huur f 1500 p/j)

Jeremias van der Meer [ 1649-1729] (huur f 1620 p/j)

1717-1722 mr. Wigbold Slicher jr. [1692-1722]
     weduwe Bregitta Johanna Rendorp [1689-1734]
     huwde met Jan Reael, vrijheer van Vreeland [1685-1740]

1740-1743 mr. Daniel Hooft [ 1675-1743]
1744-1750 Gerrit Hooft Danielsz, vrijheer van Vreeland [1713-1750]
         dochter Hester Hooft [1748-1795]
1750-1796 Henrik Hooft Danielsz [1710-1794]
1747-1757 Willem Hooft [1724-1803]
1747-1793 Henrik Hooft Danielsz [ 1710-1794]
1793-1796 Hester Hooft [1748-1795]
1796 Jan Hendrik van Kinsbergen [1735-1819]

E 1796 Hester Clifford [1766-1826]
H 1800 Helena Maria Scheibler
H 1816-1819 mr.Jacob Boreel, heer van Hogelanden [ 1786-1820]
1821-1839 Anthony Luden, heer van Stoutenburg [1771-1839]
1839-1861 Christina Suzanna Luden [1776-1861]

Rijksmonument

Nr 1667

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.