Herengracht 255

<- 253 Herengracht          Panorama         Herengracht 257 ->

Herengracht 255

Herengracht 255 met de weer terug geplaatste dakkapel

Herengracht 255, tekening Caspar Philips

Herengracht 255 en 255a, tekening Caspar Philips

Herengracht 255, Hoxton Hotel


Gebouwd            1895
Architect             W,J,M, Poggenbeek
Opdrachtgever    Maatschappij voor Amerikaanse Fondsen
Monument          Gemeentelijk monument          

Bouwjaar

1895

1973-1975 vernieuwing achter gevel

Architect

1895 W.J.M. Poggenbeek

1920 Poggebeek - van Tussenbroek - Moeton

1932 Gebr. van Gendt ALzn.

1952 Ir. F.W. de Vlaming

1962 Ir. F.W. de Vlaming

1968 R.D. Schiere / L.J.J.A. Voorhaar

1973-1975 H.F. Rappange

2014 Kentie & Partners Architekten BV

Opdrachtgever

1895  Maatschappij voor Amerikaanse Fondsen

1920 N.V. M. Witsenbrug Jr.  's Commisiehandel

1932 Maatschappij voor Amerikaanse Fondsen

1952 Brandmij te Amsterdam van 1790 N.V,

1962 Brandmij te Amsterdam van 1790 N.V,

1973-1975 Centere Hotels, Rembrandt Hotel

2014-2015 Aedes Real Estate

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

1895 Nieuw kantoorgebouw voor Maatschappij voor Amerikaanse Fondsen met een conciergewoning , ter vergroting Singel 292, huisnr. 255a

1920 Uitbreiding, door aanbouw.

1932 nr. 255 wordt erbij getrokken en dat in de zelfde stijl met een betere kwaliteit steen, nu huisnr. 255 

1952 Verbouw / bouw op de binnenplaats

1952 Verwarming van kolen naar oliestook

1962 Modernisering entree, nieuwe deur.

1968 Aanleg hoog/laagspanningsruimte

1973-1975 Alles achter de gevel wordt gesloopt en het dak wordt weer hersteld. Ook de panden Singel 288 - 294 worden bij het hotel getrokken.

2014-2015 Grote renovatie van het hotel

Bewoners / eigenaren o.a.

1894-1952 Mij tot beheer van het Administratiekantoor van Amerikaansche fondsen opgericht door Broes & Gosman, ten Have & van Essen en Jarman & Zoonen te Amsterdam.

1952-1964 NV Brandmij Amsterdam van 1790 / Amsterdamsche Assurantie Associatie De Koepel NV / Delta-Lloyd

1964-1973 Amsterdamsche Beleggings Associatie NV

1973 Mij tot ontwikkeling van de Amsterdamse stadskern BV

1973 Antonia Estates BV (Engelse hotelgroep Centre Hotels)

1975-2013 Rembrand Classic Hotel (gebruiker)

2014-2015 Aedes Real Estate (eigenaar /verbouw)

2015-heden Hoxton Hotel (eigenaar? / gebruiker)

Monument

Gemeentelijk monument

Gebruik nu

Hotel, bestaat uit de panden Herengracht 255 en Singel 294 - 292 - 290 - 288

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Vier Honderd jaar Herengracht'

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.