Herengracht 572

<- 574 Herengracht                  Panorama                Herengracht 570 ->

Herengracht 572

Herengracht 572

Herengracht 560, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 572


Gebouwd           ± 1666 
Architect            -
Opdrachtgever    Abraham Muijssart
Monument         Rijksmonument


Bouwjaar

1666

1790 verbouwing

1872 verbouwing

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1666 Abraham Muijssart[1605-1675]

1766 

1873 jhr. mr. Jan Willem Hendrik Rutgers van Rozenburg [1830-1902]

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1666 woonhuis 7,40 m. breed. Halsgevel met klauwstukken, honden voorstellende. Gebogen fronton. Guirlande en festoenen om vlieringkozijn. Twee ovale omlijste zolderlichten. Deuromlijsting met geblokte Ionische pilasters. Lint met 1666

1766 grote verbouwing, met plaatsen behangsels J. Andriessen

Midden 18de eeuw: Stoep met onderingang.

1873 nieuwe bepleisterde gevel en vier verdiepingen hoog. Rechte kroonlijst waaronder vier consoles. Balustrade met dakvenster (geen kap). Platte stoep met acht paaltjes en tussenstaven.

Bewoners / eigenaren o.a.

1666-1675 Abraham Muijssart[1605-1675], koopman op Spanje, assuradeur en regent van het Walenweeshuis.

1675-1697 Isaac Muyssart [1637-1697], koopman, reder, bankier en assuradeur

                  * Maria de Labistrate [1633-1670]

                  * Margaretha de Bucquoy [1652-1691]

1697-1724 Abraham Muyssart [1676-1724] * Clara Magdalena de Haze [1677-1710]

1724- Isaac Muyssart [ I704-1750] * Clara Hillegonda van Collen [ 1705-1772]

1772-1791 mr. Abraham Muyssart [1748-1780] * Margaretha van Loon [1754-1801]

1791-1801 mr Jan Six[1756-1827], schepen en raad * Johanna Maria Hop [1769-1809]

                   * Anna Margaretha Cornelia van Gelé Twent [1782-1861].

1871-  jhr. mr. Jan Willem Hendrik Rutgers van Rozenburg [1830-1902] * Hilietje Tinholt [1829-1878]

1879-1904 mr. Hendrik Loclewijk Maurits Luden[1828-1903] * Marie Louise Craeyvanger [1824-1908]

Rijksmonument

Nr 1902

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.