Herengracht 603

<- 597-601 Herengracht                Panorama               Herengracht 605 ->

Herengracht 603

Herengracht 603

Herengracht  603, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 603


Gebouwd           1966
Architect            -
Opdrachtgever    Amro Bank
Monument         -

1853 : Y  244   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 60 5909  (verpondingsnummer)

1796 : 60 14    (kleinnummer)

1732 : 60 5577  (verpondingsnummer)

Kadast: I 686   (kadaster oud)

Bouwjaar

1666 

± 1800

± 1900

1966 afbraak en nieuwbouw

Architect

Opdrachtgever

1666 David ter Haer 

1966 Amro Bank

2014 Het Prins Claus Fonds

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1666 woonhuis 11,12 m. breed. Verhoging met twee vensters. Dubbele stoep met onderingang. Toegang met bekroonde omlijsting.

± 1800 dakvenster met halfronde bekroning, een hijsbalk. Tussen de dakvensters vier vensters. Boven ingang sierraam met pijlen en een achterraam in violet glas.

± 1900 gevoegd bij 601

1966 Na een mislukte reddingspoging afgebroken en vervangen door een nieuw huis in "oude" stijl, dat aansluit bij de nieuwbouw van Amro Bank

2014 opening permanente galerie

Bewoners / eigenaren o.a.

1675 mr Nicolaas Witsen, burgemeester

1705 Abraham Muyss

± 1734 wed. Marselis en H. Clifford, commissaris

1782 vrouwe Johanna Clifford geh. Met mr Martinus Alewijn, schepen, raad en commissaris 

1807 – 1827 Marger. Bakker, wed. Alewijn

1880 W.G. en Wed. Wendelaar

1900-2000 Amsterdamsche Bank / Amro Bank / ABN-Amro Bank

????-heden Het Prins Claus Fonds

Rijksmonument

Niet

Gebruik nu

Kantoor met o.a. Het Prins Claus Fonds met een bibliotheek en Galerie

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.