Keizersgracht 287

Keizersgracht 287

Keizersgracht 287

Keizersgracht 293 - 303, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 287, Titus en Wolvenstraat 32 

Voorheen Keizersgracht 293-303. Het vervangt de huizen 293, 295, 297, 299, 301 en 303


Gebouwd           1980
Architect            -
Opdrachtgever    Nederlandse kredietverzekeraar NCM
Monument         Niet

Kadaster E 9355 en 3886-3885-3884-5657 Wolvenstraat

 

 

Bouwjaar

2011-2014

Architect

1981-1983 le Grand & Selle ass.

1993 Van Manen / Ingenieursbureau Van Rossum 

2011-2014 Dam & Partners / COD

Opdrachtgever

1980 Nederlandse kredietverzekeraar NCM

1981-1983 Nederlandse Credietverzekering Maatschappij (NCM)

1993 Nederlandse Credietverzekering Maatschappij (NCM)

2011-2014 Credit Suisse Asset Management

Naam / gevelsteen

Gevelstenen in gevel Wolvenstraat : 

sinds 2012 naam : Titus

Bijzonderheden

2011-2017 Geheel opnieuw ingericht voor nieuwe kantoren

2011-2013 souterrain verder uitgediept voor winkel met ingang aan de Wolvenstraat 32

Bewoners / eigenaren o.a.

1980-2001 Nederlandse kredietverzekeraar NCM

2001-20?? Atradius, opvolger NCM

2011-2013-heden Marqt supermarkt gerealiseerd, ingang Wolvenstraat 32

Rijksmonument

Nee

Gebruik nu

Kantoren / Winkel

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.