Keizersgracht 685-689

Keizersgracht 687-689, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 687 oud

Keizersgracht 687 oud

Keizersgracht 687 oud


Gebouwd           1690
Architect            -
Opdrachtgever    Theodora van Bambeek
Afgebroken         1971

1853 : Y  162   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 59 5506  (verpondingsnummer)

1796 : 59 40    (kleinnummer)

1732 : 59 5213  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1215  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1690

1869

Afgebroken in 1970

Architect

Opdrachtgever

± 1690 Theodora van Bambeek, wed. van mr. Willem Sautijn

1869 A.A. Roepel 

Naam / gevelsteen

Op 25 mei 1946 is hier een gedenkplaat onthuld ter nagedagtenis aan prof. dr. Leo Polak door de Vrijdenkersvereniging "de Dagenraad". In 1950 weer verwijderd. Maar later weer teruggeplaatst?

Bijzonderheden

± 1690 woonhuis 4,90 m. breed met 685 en 689 behorende bij Herengracht 546 dat gebouwd was voor Willem Sautijn. Rechtse stoep. Ingezwenkte halsgevel, aanzetkrullen en gebeeldhouwde versiering op zijkanten. Gebogen fronton. Stoep met onderingang. Toegang met omlijsting. 

1869 rechte kroonlijst met vier consoles en balustrade. Platte stoep.

Veiling 22 jan 1900, gekocht voor ƒ 20.200 + ƒ 2600 Wilh. Joh. Draijer Johzn.

1965 Met balken voorgevel overeind gehouden

Bewoners / eigenaren o.a.

1900-1914 huis uitgever L.J. Veen

1914 tijdelijke huisvesting Belgische schilders-vluchtelingen, waaronder Gustave de Smet (1877-1943)

1917-1928 Prof. dr. mr. Leonard Polak (1880-1941)

1928-1946? Dr. C.C. Mauve

1950 P.L. Moorlag (eigenaar, verhuurd aan schoonzoon, Mr. A.G.J. Piccardt)

1964 World Wildlife Fund

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.