Keizersgracht 685-689

Keizersgracht 6, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 689 oud

Keizersgracht 689 oud

Keizersgracht 689


Gebouwd           ± 1690
Architect            -
Opdrachtgever    Theodora van Bambeek
Afgebroken         1971

1853 : Y  161   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 59 5507  (verpondingsnummer)

1796 : 59 39    (kleinnummer)

1732 : 59 5214  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1214  (kadaster oud)

Dit zijn twee koopmanshuizen met een linkse en een rechtse stoep en een stalgebouw - resp. 5,03, 4,90 en 4,80 m. breed, behorende bij Herengracht 546 dat in 1672 gebouwd is voor mr. Willem Sautijn.


Zijn weduwe Theodora van Bambeek heeft hier omstreeks 1690 deze drie huizen laten bouwen.

 

Dit is een stalgebouw met een puntgevel, een brede ingang en twee zijdeuren.

 

In 1916 is het door architect en makelaar L.J. de Wolf vernieuwd tot bergplaats, kantoor en bovenwoning voor G.L. Loos.

 

De gevel heeft toen een rechte kroonlijst gekregen, een erker tegen de eerste verdieping en een kap met dakvenster.

 

 

Keizersgracht 683 - 689 1961 Schaap SAA

Keizersgracht 683 - 689, nog de oude drie panden, foto uit 1961 door C.P. Schaap, Stadsarchief Amsterdam.

Keizersgracht 691-697, uit de jaren 70 of 80, voor de afbraak.

Keizersgracht 691-697, uit de jaren 60, kort voor de afbraak in 1970. Foto Stadsarchief Amsterdam

In dit pand heeft tussen 1917 en 1928 de bekende jurist professor dr. mr. Leo Polak(1881-1941) gewoond. Om hem te herdenken is er een steen, ontworpen door de de Amsterdamse beeldhouwer E.J. Hoek, geplaatst in mei 1946. In 1950 is hij door de nieuwe eigenaar overschilderd, wat tot enig rumoer leid in de kranten. Vermoedelijk is de steen later weer zichtbaar gemaakt. Deze lijkt op latere foto's boven het raam op de eerste etage te zitten. Helaas is de tekst iet leesbaar.

 

 

 

Keizersgracht 687 1946 steen Polak

De in 1946 geplaatste steen voor Leo Polak

Keizersgracht 683 - 689 detail 1961 Schaap SAA

Detail uit een foto uit 1961 van C.P. Schaap, boven het raam zit de steen. Foto Stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.