Keizersgracht 691

Keizersgracht 691

Keizersgracht 691

Keizersgracht 691, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 691


Gebouwd           1680
Architect            -
Opdrachtgever    Bakker
Monument         Rijksmonument

1853 : Y  160   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 59 5508  (verpondingsnummer)

1796 : 59 38    (kleinnummer)

1732 : 59 5215  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1212  (kadaster oud)

Bouwjaar

1680

1830

Architect

1830 T.L. Rentelinsen

Opdrachtgever

1680 Corns Bakker

1977-1978 Eurowoningen

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1680 woonhuis 7,63 m. breed. Met 693. 'te stellen twee woonhuizen, geen stallen noch pakhuizen, een woonhuis van gelijke hoogte en gelijke gevel als de heer Bakker een (in 1680) getimmerd heeft.' 

1830 stoep gedeeltelijk weggebroken. Één midden- en twee zij-ingangen.

1977-1978 Verbouwd tot appartementen

Bewoners / eigenaren o.a.

1863 Pieter Anthony Charbon  

1919-1924 Herman Heijermans (zolderetage, werkplek)

Rijksmonument

2418

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.