Keizersgracht 685-689

Keizersgracht 6, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 689 oud

Keizersgracht 689 oud

Keizersgracht 689


Gebouwd           ± 1690
Architect            -
Opdrachtgever    Theodora van Bambeek
Afgebroken         1971

1853 : Y  161   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 59 5507  (verpondingsnummer)

1796 : 59 39    (kleinnummer)

1732 : 59 5214  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1214  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1690

1916

Architect

1916 L.J. de Wolf, architect en makelaar

Opdrachtgever

± 1690 Theodora van Bambeek, wed. van Willm Sautijn

1916 G.L. Loos

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1690 stalgebouw 4,80 m. breed met 685 en 687 behorende bij Herengracht 546 dat gebouwd was voor Willem Sautijn. Puntgevel. Brede ingang. Twee zijdeuren. 

1916 verbouwd tot bergplaats, kantoor en bovenwoning. Rechte kroonlijst. Erker tegen eerste verdieping.

Bewoners / eigenaren o.a.

1923?-1940? Prof. dr. mr. Leo Polak

1946 Dr. C.C. Mauve

1950 P.L. Moorlag (eigenaar, verhuurd aan schoonzoon)

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.