Keizersgracht 683

Keizersgracht 683

Keizersgracht 683

Keizersgracht 683, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 683


Gebouwd           1690
Architect            Obbe Harmensz
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

1853 : Y  164   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 59 5504  (verpondingsnummer)

1796 : 59 42    (kleinnummer)

1732 : 59 5211  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1217  (kadaster oud)

Bouwjaar

1690

Architect

1690 Obbe Harmensz, meester-metselaar

Opdrachtgever

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1690 koopmanshuis 7,37 m. breed. Ingezwenkte halsgevel met aanzetstukken en festoenen op zijkanten. Gebogen fronton. Stoep (links) met onderingang.

± 1810 rechte kroonlijst met blokconsoles. Dito vullinglijst. Empire bovenraam.

1918 verenigd met 681.

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

2417

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

Dit 7,37 m. brede koopmanshuis is bijna gelijk aan nr. 681 en is gedeeltelijk gebouwd door dezelfde meester - metselaar Obbe Harmensz, het is later door Adriaen van Goor aangekocht en voltooid.

 

Het heeft een ingezwenkte halsgevel met een stoep aan de rechterzijde en hoekpilasters waarop vazen.

 

Tegenwoordig heeft het een rechte kroonlijst en een eenvoudige balustrade uit het begin van de 19de eeuw en een empire bovenraam. Verder is het vrijwel onveranderd.

 

In 1918 is het verenigd met 681 voor de Maatschappij tot Exploitatie van Kantoorgebouwen.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.