Herengracht 546

<- 548 Herengracht              Panorama              Herengracht 542 -544 ->

Herengracht 546

Herengracht 546

Herengracht 5, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 546, deel Hotel Waldorf Astoria

Gebouwd           ± 1672
Architect            -
Opdrachtgever    mr Willem Sautijn
Monument         Rijksmonument
1853 : Y 202  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 59 5467  (verpondingsnummer)
1796 : 59 594    (kleinnummer)
1732 : 59 5174  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1181  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1672

± 1690 stal en koetshuis aan Keizersgracht 689

2010-2014 verbouw

Architect / Bouwer

2010-2014 OZ Architect

Opdrachtgever

± 1672 mr Willem Sautijn, koopman

± 1690 echtgenote van Sautijn

1921 firma Wm.H. Muller & Co

2010-2014 DVM voor Waldorf Astoria hotel groep

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1672 woonhuis met stal en koetshuis 14,84 m. breed. Bakstenen gevel met dito hoekpilasters. Getoogde kozijnen. Rechte kroonlijst en kap met dakvenster.

± 1690 stal en koetshuis aan Keizersgracht 689

midden 18de eeuw: dubbele stoep met onderingang. Middentravee waarvan de toegang met zijlichten waarop twee engelen (verdwenen). Kozijnen op de eerste en tweede verdieping in omlijsting en omgeven met festoenen.

18de eeuws achtkantig tuinhuisje, gedekt door koepel, waarop gebeeldhouwd groepje. Deur met gebogen afdekking waarin een gebeeldhouwde vulling met wapen (verm. van Sautijn)

19de eeuw: stoep

tegenwoordig: middentravee: Ionische (1ste verd.) en Dorische pilasters (2de verd). Omlijsting en festoenen vervallen. (7)

1921 ingericht to kantoor

2010-2014 de huisnummers 542 - 556 tot een hotel gemaakt

Bewoners / eigenaren o.a.

1721 mr Nicolaas Sautijn, burgemeester

daarna Hendrik Nicolaas Sautijn, schepen en raad

1780 Jan Barend Bicker, koopman en raad

1950 - 2007 Ned. Overzee Bank NV (sinds 1969 Bank Mees en Hope NV, Fortis)

2014 DvM / Waldorf Astoria

Rijksmonument

Nr 1891

Gebruik nu

Hotel Waldorf Astoria

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.