Keizersgracht 685-689

Keizersgracht 685, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 685 oud

Keizersgracht 685 oud

Keizersgracht 685 oud


Gebouwd           1690
Architect            -
Opdrachtgever    Theodora van Bambeek
Afgebroken        1970
Monument         was een rijksmonument

1853 : Y  163   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 59 5505  (verpondingsnummer)

1796 : 59 41    (kleinnummer)

1732 : 59 5212  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1216  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1690 (1)

1968 Afgebroken

Architect

Opdrachtgever

± 1690 Theodora van Bambeek, wed. van Willem Sautijn (1)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1690 woonhuis 5,03 m. breed met 687 en 689 behorende bij Herengracht 546 dat gebouwd was voor Willem Sautijn. Linkse stoep. ingezwenkte halsgevel, aanzetkrullen en gebeeldhouwde verwiering op zijkanten. Gebogen fronton. Stoep met onderingang. Toegang met omlijsting.

Bewoners / eigenaren o.a.

Het Natuur Noodfonds, het huidige WMF hield hier zijn vergaderingen rond 1962-1964

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.