Keizersgracht 617-629

Keizersgracht 617

Keizersgracht 617

Keizersgracht 617-629, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 617 de Olifant


Gebouwd           1921
Architect            P.J.S. Pieters
Opdrachtgever    Brentano’s Steun des Ouderdoms
Monument         Niet

Bouwjaar

1921

2002 verbouwing

Architect

1921 P.J.S. Pieters

Opdrachtgever

1921 Brentano’s Steun des Ouderdoms

Naam / gevelsteen

De Olifant

Bijzonderheden

‘Op den Zeven en Twintigsten Februari des ’Jaars Achttien honderd elf, compareerde voor mij Mr. Johan Reinier van der Gronden openbaar Keizerlijk Notaris te Amsterdam Departement van de Zuiderzee. De Weledele Heer Josephus Augustinus Brentano, wonende binnen deze stad op de Heerengracht bij de Reguliersgracht, mij notaris bekend, gezond van lichaam, zijn verstand, geheugen en uitspraak wel hebbende en gebruikende. Dewelke verklaarde uit overweging van de onzekere uren des doods te hebben overwogen wegens zijn Nalatenschap te disponeren en ten einde zijn Testament en Uiterste Wil te maken als volgt.‘

Met deze woorden begint het testament van de man waaraan wij het bestaan van onze Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms te danken hebben. Josephus Augustinus Brentano werd in Amsterdam geboren op 28 augustus 1753 en overleed in die stad op 16 april 1821. Hij was een Nederlandse koopman van Italiaanse afkomst. Brentano was actief in de handel met de VOC en de WIC. Na zijn actieve loopbaan ging hij rentenieren en werd beschouwd als mecenas en filantroop. Hij legde in zijn leven een grote kunstcollectie aan, die na zijn dood de basis heeft gevormd voor het vermogen van onze stichting.

1921 oude panden gesloopt voor Brentano's 'Steun des Ouderdoms'

2002 Bank Stroeve herinrichting.

Bewoners / eigenaren o.a.

1921-1967 Brentano's 'Steun des Ouderdoms'

????-???? Bank Labochere

2002-2006 Bank Stroeve

2006-2017 Theodoor Gilissen

2017-2018 Ayden

Rijksmonument

-

Gebruik nu

Kantoor/bank

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.