Keizersgracht 617-629

Keizersgracht 621, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 621

Gebouwd           1705
Architect            -
Opdrachtgever    Pieter de Ruijter
Afgebroken         1921
1853 : X 528  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 58 4688  (verpondingsnummer)
1796 : 58 73    (kleinnummer)
1732 : 58 4463  (verpondingsnummer)
Kadast: I 4449  (kadaster oud)

Bouwjaar

1705

1921 afgebroken

Architect

Opdrachtgever

1705 Pieter de Ruijter

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1705 koopmanshuis 5,55 m. breed. Halsgevel als bij 623 en 625. Festoenen op zijkanten van de vleugelstukken. Gebogen fronton. Hoekvazen. Stoep.

1921 gesloopt voor Brentano’s Steun des Ouderdoms.

Bewoners / eigenaren o.a.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.