Keizersgracht 617-629

Keizersgracht 619, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 619

Gebouwd           1764
Architect            -
Opdrachtgever    Willem Van Hoesen
Afgebroken         1921
1853 : X 529  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 58 4687  (verpondingsnummer)
1796 : 58 74    (kleinnummer)
1732 : 58 4462  (verpondingsnummer)
Kadast: I 4448  (kadaster oud)

Bouwjaar

1705

1764

1921 Afgebroken

Architect

Opdrachtgever

1705 Barend Oudhuijsen

1764 Willem Van Hoesen

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1705 halsgevel

1764 koopmanshuis 5,55 m. breed. Rechte kroonlijst met vier consoles waartussen zolderlichten. Sierlijke bekroning met kuif. Oorspronkelijk met halsgevel zoals 621-625.

1921 gesloopt voor Brentano's Steun des Ouderdoms

Bewoners / eigenaren o.a.

1870-1876 Balthesar Heldering[1839-1907] en Olga Sophie Heldring-Sillem [1844-1870]

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.