Keizersgracht 617-629

Keizersgracht 627-629, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 629

 

Gebouwd           1690
Architect            -
Opdrachtgever    Pieter le Pla
Afgebroken         1921

 

Bouwjaar

1690 (1)

1921 (2)

Architect

Opdrachtgever

1690 Pieter le Pla, gehuwd met Elis. De Lespaul (1)

1921 Brentano’s Steun des Ouderdoms (2)

Naam / gevelsteen

in fronton gekroond wapen verm. van De Lespaul.

Bijzonderheden

1690 dubbel koopmanshuis met 627, 9,95 m. breed. Uitzonderlijk brede halsgevel. Getoogd fronton. Festoenen op vleugelstukken. Hoekvazen. Dubbele stoep met onderingangen. (1)

1921 gesloopt (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

627 en 629

 

Dit 9,95 m. brede dubbele koopmanshuis is in 1690 gebouwd.

 

Oorspronkelijk zijn het in 1676 twee pakhuizen van Pieter le Pla, gehuwd met Elis. de Lespaul.

 

In 1676 worden zij eigendom van Isaac de Lespaul en zijn daarna door hem in de afgebeelde toestand gebracht:

een uitzonderlijk brede halsgevel met een getoogd fronton, festoenen op de velugelstukken, hoekvazen en een dubbele stoep met onderingangen.

 

In het fronton bevindt zich een  gekroond wapen, vermoedelijk van De Lespaul.

 

Deze huizen zijn in 1921 gesloopt voor de bouw van Brentano's Steun des Ouderdoms.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.