Keizersgracht 617-629

Keizersgracht 617, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 617

Gebouwd           1730
Architect            -
Opdrachtgever    mr. Pieter Six, burgemeester
Afgebroken         1921
1853 : X 530  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 58 4686  (verpondingsnummer)
1796 : 58 75    (kleinnummer)
1732 : 58 4461  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1158  (kadaster oud)

Bouwjaar

1730

1921 afgebroken

Architect

 

Opdrachtgever

1730 mr. Pieter Six, burgemeester

1921 Brentano’s Steun des Ouderdoms

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1730 pakhuis met stal en koetshuis 7,40 m. breed. Oorspronkelijk gekocht in 1695 door vader Pieter Six. Zie ook Herengracht 512.

1921 gesloopt voor Brentano's 'Steun des Ouderdoms'.

Bewoners / eigenaren o.a.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.