Keizersgracht 617-629

Keizersgracht 623, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 623

Gebouwd           1705
Architect            -
Opdrachtgever    Hendrik Tersmitten
Afgebroken         1921
1853 : X 527  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 58 4689  (verpondingsnummer)
1796 : 58 72    (kleinnummer)
1732 : 58 4464  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1155  (kadaster oud)

Bouwjaar

1705

1921 afgebroken

Architect

Opdrachtgever

1705 Hendrik Tersmitten, koopman

1921 Brentano’s Steun des Ouderdoms

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1705 koopmanshuis 5.60 m. breed. Halsgevel met bewerking als 621.

1921 gesloopt

Bewoners / eigenaren o.a.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.