Keizersgracht 107

<- 105 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 109 ->

Keizersgracht 107

Keizersgracht 107

Keizersgracht 107, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 107


Gebouwd           1933 
Architect            P.A. Warners
Opdrachtgever    A.V.R.O.
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

± 1630

± 1760

1933

Architect

1933 F.A. Warners

Opdrachtgever

± 1630 Isaac Godin

± 1760 Gerard Engelberts

1933 AVRO 

Naam / gevelsteen

± 1630 De Walvis

± 1760 De Walvis of 'het huys waer de walvisch in den gevel staet'

1933 De Walvis

Bijzonderheden

± 1760 koopmanshuis 7,85 m. breed. Rechte kroonlijst en vier consoles waartussen een Walvis. Kap. Getoogde koziijnen. Stoep.

Bewoners / eigenaren o.a.

1632 Samuel Godin

1633 Hans Bontemantel

1928-19.. Algemeene Vereeniging Radio Omroep (A.V.R.O.)

Rijksmonument

Nr 2244

Gebruik nu

appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.