Keizersgracht 105 d'Bruynvis

<- 101 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 107 ->

Keizersgracht 105

Keizersgracht 105

Keizersgracht 105, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 105 d'Bruynvis

Gebouwd           1763, 1943
Architect            D.A. Warners (1942)
Opdrachtgever    Samuel Becker, A.V.R.O (1942)
Monument         Rijksmonument

1853 : RR 218  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 47 4166  (verpondingsnummer)
1796 : 47 343    (kleinnummer)
1732 : 47 4020  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5623  (kadaster oud)

 Voor het afgebroken pand Keizersgracht  103, zie tab oude 103

Bouwjaar

vóór 1632

1762

1943

Architect

vóór 1632 Samuel Becker

1938-1943 P.A. Warners

1998 Mulleners + Mulleners

Opdrachtgever

vóór 1632 Samuel Becker, uit redersfamilie ter visvangst

1762 Jacob Luden, stokvisverkoper en reder

1938-1943 Algemeene Vereeniging Radio Omroep (A.V.R.O.)

1998 Fontys Hogeschool

Naam / gevelsteen

vóór 1632 de Bruynvis

Bijzonderheden

1762 koopmanshuis 12,95 m. breed. Verhoogde kroonlijst waarin Bruinvis. Hoekpilasters en middenrisaliet. Klein voegwerk. Hardstenen omlijsting van deur en middenvenster erboven. Bordes met ijzeren balusters. Vier siervazen. Interieur.

1924 Veiling, f 55.000

1938-1943 herbouwd en samen met 103 tot één gebouw gemaakt. 

1998 Indeling gebouw veranderd

Bewoners / eigenaren o.a.

1908 Mevr I.G. Bunge, wed.

1910 Bunge & Co

1936-19.. Algemeene Vereeniging Radio Omroep (A.V.R.O.) met de radiobode administratie. (1941-1945 Nederlandsche Omroep)

1944-1945 Recherche-centrale

1945-1956 Efectenregistratie van de Raad voor het Rechtsherstel

1948-1967 A.V.R.O. kantoor

1956-1970 Raad voor het Rechtsherstel

1968-1996 Katholieke Theologische Universiteit 

1996-2012 Fontis Hogeschool o.a. lerarenopleiding

2013-heden Harvest & Millten (eigenaar), modebedrijf Scotch & Soda (huurder)

Rijksmonument

Nr. : 2243

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.