Keizersgracht 109

<- Keizersgracht 107              Panorama              Keizersgrach 111 ->

Keizersgracht 109

Keizersgracht 109

Keizersgracht 109, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 109

Gebouwd           ± 1715
Architect            -
Opdrachtgever    Jacob Hacke of Johannes Langeraat
Monument         Rijksmonument
1853 : RR 216  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 47 4164  (verpondingsnummer)
1796 : 47 341    (kleinnummer)
1732 : 47 4018  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5621  (kadaster oud)

Bouwjaar

vóór 1647

± 1715

Architect

Opdrachtgever

± 1715 Jacob Hacke of Johannes Langeraat 

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1715 koopmanshuis 4,95 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. Getoogd fronton waarop eend. In fronton wapen van Hacke of Langeraat. Stoep

± 1875 naar geest van die tijd vernieuwd, zonder hals met lage stoep.

Bewoners / eigenaren o.a.

vóór 1647 weduwe Hans Bontmantel

Rijksmonument

Gebruik nu

Woning

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.