Keizersgracht 107

<- 105 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 109 ->

Hans Bontemantel (Amsterdam, 24 januari, 1613 - 8 juni, 1688)

 

Gewoond : Keizersgracht 107

 

Hans Bontemantel  is als aanhanger van Johan de Witts staatkundig systeem op 10 september 1672 door stadhouder Willem III samen met negen andere regenten zoals Lambert Reynst, Andries en Pieter de Graeff uit al zijn ambten ontslagen.

 

Bontemantel is vooral bekend gebleven door zijn aantekeningen. Ze behelzen bijzonderheden over conflicten in de toenmalige regering en ook staatkundige en militaire notities van Amsterdam, over besprekingen in de Staten van Holland, anekdoten over de magistraatverkiezingen en voorvallen in de regeringscolleges van de Staten Generaal, zoals over Isaac Coymans, Jacob F. Hinlopen, Jacob J. Hinlopen (1621-1679), Gillis Valckenier, Cornelis Geelvinck.

Bontemantel heeft gewoond op Keizersgracht 107 in het pand genaamd "de Walvis", voorheen eigendom van Samuel Godin.

 

 

Uitgaven van Hans Bontemantel:

De regeeringe van Amsterdam, soo in 't civiel als crimineel en militaire (1653-1672) Uitgegeven 1897

Bronnen

  • G.W. Kernkamp (1897); Hans Bontemantel, De regeeringe van Amsterdam soo in ’t civiel als crimineel en militaire (1653-1672).
  • C.G. Smit (1937); Hans Bontemantel, Notulen gehouden ter vergadering der Staten van Holland in 1670

  

Bron Wikipedia

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.