Herengracht 255

<- 253 Herengracht          Panorama         Herengracht 257 ->

Herengracht 255 Gevel Houten SAA

Herengracht 255, foto van de gevel gemaakt door E. van Houten vermoedelijk ook begin 1920, vlak voor de verbouwing. Stadsarchief Amsterdam.

Herengracht 255

Herengracht 255, tekening Caspar Philips

Herengracht 255 oud

Gebouwd            1652
Architect            -
Opdrachtgever    Jacob Hollesloot
Afgebroken          1933         
1853 : KK 167  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 29 5089  (verpondingsnummer)
1796 : 29 187    (kleinnummer)
1732 : 29 5034  (verpondingsnummer)
Kadast: F 255  (kadaster oud)

Jurriaan Andriessen maakt tevoren altijd een schets van het te maken behangsel in zijn tekenboek en dit is bewaard gebleven waardoor we nu nog weten wat er geweest moet zijn van hem. Hij schrijft er vaak de naam bij, zoals in dit geval ook, waardoor we weten voor wie het was. In 1783 op de veiling wordt het pand gekocht voor ƒ 13.5000 door Roelof van Ansen. Kort daarna zal deze schets zijn gemaakt voor overleg met de opdrachtgever.

 

 

Herengracht 255 Roelof Ansen Andriessen 1 RKD

Ontwerp van een zijwand met drie behangselvlakken met een doorlopend landschap voor Roelof Ansen, gemaakt door Jurriaan Andriessen rond 1783.

Herengracht 255 Roelof Ansen Andriessen 2 RKD

Ontwerp van een zijwand met drie behangselvlakken met een doorlopend landschap voor Roelof Ansen, gemaakt door Jurriaan Andriessen rond 1783.

Herengracht 255 Roelof Ansen Andriessen 3 RKD

Ontwerp van een zijwand met twee behangselvlakken met een landschap ter weerszijden van een schoorsteen voor Roelof Ansen, gemaakt door Jurriaan Andriessen rond 1783.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.