Herengracht 257

<- 255 Herengracht          Panorama         Herengracht 259 ->

Herengracht 257

Herengracht 257

Herengracht 257, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 257


Gebouwd           1661
Architect            verm. Justus Vingboons 
Opdrachtgever    Daniel Hendrick Lestevenon
Monument          Rijksmonument
1853 : KK 166   (huisnummer 1853-1875)
1808 : 29 5088  (verpondingsnummer)
1796 : 29 184    (kleinnummer)
1732 : 29 5033  (verpondingsnummer)
Kadast: F 252   (kadaster oud)

Bouwjaar

1661

Architect

1661 verm. Justus Vingboons 

1917 K.D. Tabak (restauratie)

1940 A. Vogel (restauratie)

Opdrachtgever

1661 Daniel Hendrick Lestevenon

1917 N.V. Handelmij v/h Wed. K. Cleijndert

1940 Jan Dik sr.

Naam / gevelsteen

1661 Het Huis met den Witten Gevel

Bijzonderheden

1661 bergstenen gevel. 6,50 m. breed. Hoofdverdieping met Dorische pilasters. Eerste en tweede verdieping doorgaande Ionische pilasters. Derde en topvenster samengevat door Korinthische pilasters. Festoenen boven vensters der eerste en derde verdieping. Twee kroonlijsten, bovenste met volledig hoofdgestel. 

18de eeuw: stoep met onderingang. Lodewijk XV voordeur met sierhek.

1917 ingericht tot kantoor met woning. Gevel gerestaureerd. Op 18de eeuwse arm lantaarn van die tijd geplaatst. Violette 18de eeuwse ruiten vervangen. 

Bewoners / eigenaren o.a.

1917-1920 NV Handelmij v/h Wed.K.Clcyndert

1917-1923 NV Zuid-Amerikaansche Graancompagnie (Compania Sud-Americana deCerealos) en de NV Zuid-Amerikaansche Oliefabrieken (huurders)

1920-1923 NV Zuid-Amerikaansche Graancompagnie (eigenaar)

1940-1947 Jan Dik sr (gaf Han van Meegeren [1889-1947] onderdak)

1947-1948 Instrumentenhandel Franken & Itallie (eigenaar)

1949-na 1975 Stichting Textielhuis

2015-heden reclamebureau Nomads

Rijksmonument

Nr 1588

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.