Herengracht 253

<- 251 Herengracht          Panorama         Herengracht 255 ->

Herengracht 253

Herengracht 253

Herengracht 253, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 253

Gebouwd             1648
Architect             -
Opdrachtgever    Pieter Cornelisz en Anth Oetgens van Waveren
Monument          Rijksmonument      
1853 : KK 168   (huisnummer 1853-1875
1808 : 29 5090  (verpondingsnummer)
1796 : 29 188    (kleinnummer)
1732 : 29 5035  (verpondingsnummer)
Kadast: F 256   (kadaster oud)

Bouwjaar

1648

19de eeuw

Architect

Opdrachtgever

1648 Pieter Cornelisz en Anth Oetgens van Waveren, burgemeester

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1648 koopmanshuis. 5,07 m. breed.

19de eeuw: gevel veranderd door o.a. vervangen van hals door rechte kroonlijst met dakvenster. Stoep met onderingang.

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 1587

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.