Herengracht 255

<- 253 Herengracht          Panorama         Herengracht 257 ->

Herengracht 255 Gevel Houten SAA

Herengracht 255, foto van de gevel gemaakt door E. van Houten vermoedelijk ook begin 1920, vlak voor de verbouwing. Stadsarchief Amsterdam.

Herengracht 255

Herengracht 255, tekening Caspar Philips

Herengracht 255 oud

Gebouwd            1652
Architect            -
Opdrachtgever    Jacob Hollesloot
Afgebroken          1933         
1853 : KK 167  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 29 5089  (verpondingsnummer)
1796 : 29 187    (kleinnummer)
1732 : 29 5034  (verpondingsnummer)
Kadast: F 255  (kadaster oud)

Bouwjaar

1652

1920

± 1933 afgebroken

Architect

1920 G. van Arkel en H.J. Breman

1927 E. Drewes

Opdrachtgever

1652 Jacob Hollesloot

1920 N.V. M. Wittenburg Jr. 's Commissiehandel

1927 N.V. M. Witsenbrug Jr.  's Commissiehandel

1920 Maatschappij voor Amerikaanse Fondsen

Naam / gevelsteen

1652 De Drie Eendjes (wapen van Hollesloot)

Bijzonderheden

1652 halsgevel met vleugelstukken. 5,37 m. breed. Gebogen fronton. Guirlandes. Stoep.

1920 stoep weggebroken en het souterrain - bel-etage gesplitst in twee gelijke etages. Als kantoorruimte in gebruik.

1927 Wijziging aan magazijnvloer in souterrain

± 1933 huis afgebroken waarbij fragmenten verloren gingen. Nieuw gebouw in aansluiting met het in 1894 opgerichte aangrenzende kantoorgebouw Herengracht 255a.

Bewoners / eigenaren o.a.

1652-1656 Jacob Hollesloot

1656-1668 Loclewijk van den Bergh en Ameleberga van Hoornbceek

1668-???? François of Frans Parclique

1700-1720 Fredcrik Raphoen [†1720]

1720-1756 Johanna Raphoen [†1756]

1739 François Brouërius [1679-1741] en Maria Halma (huurder)

1742 Jacques Fisquct huur ƒ 895.- p/j

1747 Etienne Servant (huurder)

1756- Anna Catharina Voogd

1857-1875 F. Franke, notaris

1783-1792 Roelof van Ansen (tekeningen van Jurriaan Andriessen)

1920 G. van Arkel en H.J. Breman (huurders, 19??-1920)

1920 N.V. N. Wittenburg jr. 's Commissiehandel (eigenaar)

1920-1933 Kantoor voor Maatschappij voor Amerikaanse Fondsen

Rijksmonument

Monument geweest

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.