Herengracht 124 - 128

<- 130 Herengracht          Panorama         Herengracht 122 ->

Herengracht 124 - 128

Herengracht 124 - 128

Herengracht 124 - 128, tekening Caspar Philips

Herengracht 124 - 128, tekening Caspar Philips

Herengracht 124 - 128

Gebouwd           1916
Architect            B.J. Ouëndag
Opdrachtgever    ’t Boekhuis
Monument         -

Bouwjaar

1916 nieuwbouw

1961-1962 verbouwd

2008-2010 verbouwd

Architect

1916 B.J. Ouëndag

1938 J.B. Goudriaan / J. Duyts jr.

1961-1962 W.B. Ouëndag en A. Staal

Opdrachtgever

1916 Vereniging ter bevordering van de belangen des boekhandels

1938 Vereniging ter bevordering van de belangen des boekhandels

1961-1962 Verzekeringsmaatschappij De Nederlanden van 1870

2007 City Spaces

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1916 Hiervoor zijn de panden 124, 126 en 128 afgebroken. Zie betreffende tabbladen.

1938 Nieuwe deuren voor de laaddocken

2008-2010 verbouwd tot verhuur tijdelijke kantoorruimtes

Bewoners / eigenaren

1916-1958 Vereniging ter bevordering van de belangen des boekhandels

1962-1989 Hoofdkantoor Levensverzekering Mij :De Nederlanden van 1870

19?? - 2006 Sociale Dienst Amsterdam

Monument

niet

Gebruik nu

Kantoorruimte per tijdseenheid, Spaces.

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.