Herengracht 124 - 128

<- 130 Herengracht          Panorama         Herengracht 122 ->

Herengracht 126 deel  oude panden RCE

Herengracht 126 RCE

Herengracht 124 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 126 Afgebroken De Moriaen

Gebouwd           ± 1615
Architect            -
Opdrachtgever    Bartholomeus Moor
Afgebroken         1915
1853 : RR 267  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 44 3170  (verpondingsnummer)
1796 : 44 382    (kleinnummer)
1732 : 44 3115  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5671  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1615

± 1760

1915 Afgebroken

Architect

Opdrachtgever

± 1615 Bartholomeus Moor

± 1760 Jan Baalde

1915

Naam / gevelsteen

± 1615 De Moor

± 1760 Het Moortje / De Moriaen

 

Bijzonderheden

± 1760 woonhuis 7,30 m. breed. Bergstenen gevel met deur- en vensteromlijsting van het middelste der drie bovenverdiepingen. Borstbeeld van een Moriaan tegen de eerste verdieping. Balustrade met middenpartij en twee bollen op de hoeken. Stoep.

1916 gesloopt met 124 en 128 voor ’t Boekhuis (fragmenten op Frankendaal gedeponeerd).

Bewoners / eigenaren o.a.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

 

Herengracht 124  - 128 oude panden

Herengracht 124 - 128 oude panden, afgebroken in 1915, foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.