Herengracht 122

Herengracht 122

Herengracht 122

Herengracht 122 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 122

Gebouwd           ± 1614
Architect            -
Opdrachtgever    Michiel Cornsz de Lange? en Aerman Jansz.
Monument         Rijksmonument
1853 : RR 265  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 44 3168  (verpondingsnummer)
1796 : 44 380    (kleinnummer)
1732 : 44 3113  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5669  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1614

± 1757

Begin 19de eeuw

1885

Architect

Opdrachtgever

± 1614 Michiel Cornsz de Lange? en Aerman Jansz.? Eigenaren bouwerf

± 1757 Barend Luijkinc

1918 firma B.A. Wamsteeker

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1757 koopmanshuis 5,85 m. breed. ingezwenkte halsgevel met kuif, rococo. Stoep, thans zonder leuning.

Begin 19de eeuw: snijraam

1885 samen met 124 RK Ziekenverpleging

1918 wijzigen van de stoep

1938 120 en 122 voor f 49.500,- gekocht door NV Amsterdamsch Levensverzekering
Genootschap

Bewoners / eigenaren o.a.

1769 – 1804 Reijnier van Eijbergen, notaris 

1885 samen met 124 RK Ziekenverpleging

1915-1938 firma B.A. Wamsteeker (samen met Herengracht 120)

1938-1941 120 en 122 NV Amsterdamsch Levensverzekering Genootschap

1969-1973 redactie van de Grote Winkier Prins Encyclopaedie op 120 en 122

Rijksmonument

Nr 1744

Gebruik nu

Kantoren

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.